หมวดหมู่ : ข่าวรับมัคร/แต่งตั้ง/โยกย้าย
หัวข้อ : ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
โดย : admin
อ่าน : 256
พุธ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3