พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูฯ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด…

Continue Reading... พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูฯ

พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

Continue Reading... พุธเช้า…ข่าวสพฐ.
Posted in E-News

ผอ.ลออ นำทีมสพป.ชัยนาท ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เหล่ากาชาดชัยนาทสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

    &…

Continue Reading... ผอ.ลออ นำทีมสพป.ชัยนาท ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เหล่ากาชาดชัยนาทสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศ…

Continue Reading... เยี่ยมบ้านนักเรียน

องค์กรคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงา…

Continue Reading... องค์กรคุณธรรม

สัมนาผู้อำนวยการ

สัมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุ…

Continue Reading... สัมนาผู้อำนวยการ
Posted in Money

เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยนาท

เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานกา…

Continue Reading... เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยนาท

งานเกษียณอายุราชการครู

ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงกตเ…

Continue Reading... งานเกษียณอายุราชการครู

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ติดตามหน่วยพัฒนาอบรมฯ โคร…

Continue Reading... พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ติดตามหน่วยพัฒนาอบรมฯ โคร…

Continue Reading... พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร