Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้…

Continue Reading... ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านถัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านถัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดทำ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ2562
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยเสพติด ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยเสพติด ปีงบประมาณ 2562
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทยฯ
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกลุ่มอำนวยการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกลุ่มอำนวยการ
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อำนวยการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อำนวยการ)
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading... ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอการประจำเดือน เมษาน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอการประจำเดือน เมษาน 2562
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เ…

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด