Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาโครงการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2562 จังหวัดชัยนาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง…

Continue Reading...