Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) รหัส สพป.ชน.12/103/60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in Money ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติกเกอร์กิจกรรมโครงการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in Money ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in Money

เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยนาท

เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานกา…

Continue Reading...