Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาโครงการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2562 จังหวัดชัยนาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2…

Continue Reading...