Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเตอร์เนทความเร็วสูง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มนโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิวโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...