Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาโครงการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2562 จังหวัดชัยนาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียน ปีการศึกษา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2…

Continue Reading...